Programming

my_math_functions

my_math_functions er et matte-bibliotek til C.
Det vil etterhvert omfatte alle relevante formler i 1X, 1Y, 1MX og 1MY.
copyright 2006 Henrik Width

 
Versjon 0.2.3 Bedre dokumentasjon, implementerte funksjoner for overflate av kjegle og sylinder

TODO:
- Funksjon for n-te rot..

Versjon 0.2.2 Implementert funksjon for løsing av 2.gradslikning med komplekse røtter

TODO:
- Bedre eksempel og dokumentasjon
- Implementere overflate av sylinder og kjegle
- Funksjon for n-te rot..

Versjon 0.2.1 Formler for Volum ferdig implementert

TODO:
- Bedre eksempel og dokumentasjon
- Implementere overflate av sylinder og kjegle
- bruke pi fra math.h istedet for eksisterende (større nøyaktighet, pi = 3.14159265358979323846 istedet for pi = 3.1415)

Versjon 0.2 Introduserte formler for Volum og Overflate
Versjon 0.1.2 Formler for Omkrets ferdig implementert
Versjon 0.1.1 Formler for Areal ferdig implementert
Versjon 0.1 Introduserte formler for Areal

Dokumentasjon

Dokumentasjon på funksjonene i my_math_functions, denne seksjonen er under oppdatering..
hvis ikke annet er oppgitt kan du sette inn 0 for den ukjente verdien.
 

Areal

float a_rektangel (float aRektangel, float gRektangel, float hRektangel)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float areal = a_rektangel(0,2,5); printf ("Areal: %.2f",areal); return 0; }
float a_trekant (float aTrekant, float gTrekant, float hTrekant)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float areal = a_trekant(0,2,5); printf ("Areal: %.2f",areal); return 0; }
float a_parallellogram (float aParallell, float gParallell, float hParallell)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float areal = a_parallellogram(0,2,5); printf ("Areal: %.2f",areal); return 0; }
a_trapes (float aTrapes, float xTrapes, float yTrapes, float hTrapes)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float areal = a_trapes(0,2,4,5); printf ("Areal: %.2f",areal); return 0; }
float a_sirkel (float aSirkel, float rSirkel)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float areal = a_sirkel(0,5); printf ("Areal: %.2f",areal); return 0; }
float a_sektor (float aSektor, float bSektor, float rSektor)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float areal = a_sektor(0,2,5); printf ("Areal: %.2f",areal); return 0; }

Omkrets

float o_rektangel (float oRektangel, float gRektangel, float hRektangel)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float omkrets = o_rektangel(0,4,5); printf ("Omkrets: %.2f",areal); return 0; }
float o_sirkel (float oSirkel, float rSirkel)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float omkrets = o_sirkel(0,5); printf ("Omkrets: %.2f",areal); return 0; }

Volum

float v_terning (float vTerning, float sTerning)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float volum = v_terning(0,5); printf ("Volum: %.2f",volum); return 0; }
float v_prisme (float vPrisme, float gPrisme, float hPrisme)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float volum = v_prisme(0,7.38,5); printf ("Volum: %.2f",volum); return 0; }
float v_pyramide (float vPyramide, float gPyramide, float hPyramide)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float volum = v_pyramide(0,3,8); printf ("Volum: %.2f",volum); return 0; }
float v_sylinder (float vSylinder, float rSylinder, float hSylinder)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float volum = v_sylinder(0,3,8); printf ("Volum: %.2f",volum); return 0; }
float v_kjegle (float vKjegle, float rKjegle, float hKjegle)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float volum = v_kjegle(0,3,8); printf ("Volum: %.2f",volum); return 0; }
float v_kule (float vKule, float rKule)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float volum = v_kule(0,3); printf ("Volum: %.2f",volum); return 0; }

Overflate

float o_terning (float oTerning, float sTerning)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float overflate = o_terning(0,8); printf ("Overflate: %.2f",overflate); return 0; }
float o_sylinder (float oSylinder, float rSylider, float hSylinder, float vSylinder)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float overflate = o_sylinder(0,8,5,7); printf ("Overflate: %.2f",overflate); return 0; }
float o_kjegle (float oKjegle, float rKjegle, float sKjegle, float vKjegle)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float overflate = o_kjegle(0,8,5,7); printf ("Overflate: %.2f",overflate); return 0; }
float o_kule (float oKule, float rKule)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float overflate = o_kule(0,8); printf ("Overflate: %.2f",overflate); return 0; }

Andregradslikning

float* eq_2nd (float aEq, float bEq, float cEq)
#include <stdio.h> #include <my_math_functions.h> int main() { float *str = eq_2nd(1,1,1); printf("X1 = %.2f + %.2f i \nX2 = %.2f + %.2f i",str[0] ,str[1] ,str[2] ,str[3]); return 0; }
Apple logo